MİSYONUMUZ

  • Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yeteneklerini göz önüne alan,

  • Sağlıklı bir biçimde psikomotor, dil, bilişsel, sosyo-duygusal ve öz bakım becerileri yönden gelişimlerini sağlayan,

  • Olumlu kişilik temellerinin atıldığı ve desteklendiği

  • Çocukların yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı

  • Özgüven duygusunun önemsendiği ve desteklendiği

  • Öğrencilerin aktif katılımlarına olanak veren

  • Çocukların var olan potansiyellerinin desteklenerek, bulunduğu gelişim basamağından bir üst basamağa ilerlemesini sağlayan

  • Üst düzey bilişsel aktiviteler içeren çok çeşitli materyal ve kaynak kullanımlarının sağlandığı bir eğitim ortamını sunmaktadır.