AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

 

Zeka atölyesi; birbirinden farklı akıl oyunlarıyla kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak çocuklarımıza soyut ya da somut nesneler arası ilişkileri kavrama, analiz yapma, akıl yürütme ve bu becerileri belirli bir amaca ulaşmak için kombine edebilme yetkinliklerini kazandırmaktadır.
Akıl oyunları, akıl oyunları uzmanımız tarafından öğretilerek oynatılmaktadır.

Okul Öncesi Dönem ve akıl oyunları

Bu dönem çocukların kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı ve beyin gelişiminin % 80’inin tamamlandığı bir dönemdir. Okul öncesi dönemin en iyi şekilde ve uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi çocuğun potansiyellerinin ortaya çıkmasıyla doğru orantılıdır. Akıl oyunları, çocukların farkındalık becerisi, görsel algı, seçici dikkat, problem çözme becerisi ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Ayrıca akıl oyunlarının tüm uygulamalarında çocuklar aktif rol üstlenerek aktif yardımlaşma, birlikte hareket etme becerileri kazanmaktadırlar.

Okul Öncesi Dönem akıl oyunları ve hedef beceriler

1. Nesneleri, durumları, olayları fark etme
2. Renkleri, şekilleri tanıma, renkler ve şekiller üzerinde yorum yapma
3. Rakamları, geometrik şekillleri tanıma, saymaya başlama
4. Kazanılan problem çözme becerisini gerçek hayata uyarlayabilme
5. Parçadan bütüne, bütünden parçaya ulaşma
6. Grup içi uyum sağlama, bireysellikten takıma geçiş
7. Hayatı boyunca gerekli olacak akıl yürütmede ilk adımı atma
8. İfade yeteneğini geliştirerek içinde bulunduğu durumu veya derdini akıcı bir dille anlatabilme
9. Kendinden farklı düşünenlerin olduğunu fark etme ve bu durumu kabul etme
10. Alternatif çözüm yollarının olabileceğini fark etme